TJÄNSTER

Vi gör tillgängliga för våra kunder alla tjänster som omfattar området för privat utredning i vårt nuvarande rättssystem.

Advokatbyråer och försäkringsbolag

Informationsinhämtning åt advokatbyråer- Bevis inför domstol

 

Utredning av försäkringsbedrägerier, olycksfall: Att etablera kontrollenheter för att få reda på den verkliga utvecklingen av skador och följdskador som drabbats av en olycka och tillhandahålla videobevis och dokumentation.

 

Falska stöldanmälan

 

Utvärderingar

Företagstjänster

Bakgrundskontroller– Bakgrundskontroller är en väldig viktig del av rekryteringen. Vi gräver djupt och kommer åt information många missar eller lägger inte tillräckligt med tid för att hitta.

Falska sjukskrivningar– Utreda falska sjukskrivningar som påverkar arbetsgivaren.

Under de senaste månaderna har det skett en kraftig ökning av förfrågningar om sjukskrivning från arbetstagare

.

Detta förvånar oss inte, med tanke på den nuvarande hälsosituationen vi befinner oss i, om det inte vore för det faktum att många av dessa är falska.

.

Under 2021 har vi genomfört 35 % fler utredningar för eventuell falsk sjukfrånvaro jämfört med 2020 och 87 % av fallen har gett positivt resultat (sjukskrivningen av arbetstagaren var falsk)

.

De flesta utredningar som företag anlitar oss för handlar helt enkelt om att utreda om deras anställda är verkligen sjuka.

.

Till skillnad från några år sedan, när de tog ledigt för att arbeta för en annan arbetsgivare som betalade ut svart, nu finner vi att dessa arbetstagarens huvudsakliga avsikt är att fortsätta med sina särskilda aktiviteter, göra sin vardag, få betalt och inte gå till jobbet.

.

Naturligtvis finns det fortfarande fall där arbetstagaren är tjänstledig och vi ser hur hen utför odeklarerat arbete.

.

Odeklarerat arbete definieras som varje betald laglig verksamhet “som inte anmälts till myndigheterna”. Odeklarerat arbete har negativa följder för arbetstagare, företag och regeringar. För företag skapar det illojal konkurrens eftersom företag som inte deklarerar sina arbetstagare får en orättvis fördel.

Detta är till stor skada för arbetsgivarens intressen, ännu mer med tanke på den känsliga ekonomiska situation som många företag befinner sig i just nu.

.

Att övervaka en arbetstagare som är sjukanmäld kan göra det möjligt för arbetsgivaren att säga upp arbetstagaren om det skulle vara falsk anmäld och därmed undvika att betala en stor summa pengar samtidigt som att det fungerar som en avskräckande åtgärd för resten av arbetarna.

.

Denna typ av utredning ger mycket goda resultat och är till stor hjälp för företag.

.

Om du misstänker att dina anställda fejkar ledighet och du behöver veta hur vi utför såna utredningar och hur vi kan hjälpa dig, tveka inte att kontakta oss .

ArbetsplatsIdentifiera och förhindra intern stöld (svinn) som kan begås inom företaget. Kontrollera hur arbetstagarna jobbar och se till att företagets policy följs.

Varumärke– Varumärket är oftast det viktigaste om inte alltid det viktigaste för ett företag.

Vad krävs det för att samhället/folk/kunder ska ha en bra bild av ditt varumärke? Bra recensioner, nöjda kunder, bra personal etc.

Vad krävs det för att folk ska förlora varumärkes förtroendet?

Ja…inte mycket egentligen. Det kan ta många år tills ett företag har bildat ett bra varumärke. Det kan ta dock några sekunder för att förlora det.

Just därför är det extra viktigt att hålla koll på vad som publiceras på internet, hålla koll på falska recensioner, och även att hålla koll på arbetstagare som i stort sett är företagets bild/varumärke.

Tyvärr är det många arbetstagare som struntar i detta och gör ett dåligt jobb, de tar inte hand om kunderna, röker, tar droger, snatteri…allt möjligt. Och jag menar verkligen allt möjligt.

Hur har vi koll och löser detta innan det inte längre går att lösa?

Vi har faktiskt lösningen. Vi utreder alla falska recensioner och vad personer pratar/skriver om angående ert varumärke. Vi utreder era anställda och dokumenterar hur de utför sitt jobb. Vi ser helt enkelt till att ni kan fortsätta med varumärket och hålla koll på allt samtidigt.

Illojal konkurrens –

Utredning av illojal konkurrens inom företaget. Anställda och styrelse.

Brott mot bristande närvaro eller tystnadsplikt- Inhämta bevis för tidigare anställdas aktiviteter som kan konkurrera inom näringslivet och därmed bryta mot icke-konkurrens bestämmelserna eller använda konfidentiell eller privilegierad information och bryter därmed mot sekretess principerna.

Stöld (Svinn) – Genom infiltration av våra agenter inom företaget för att kunna visa i första person beteenden hos de arbetare som misstänks för rån eller stöld. På samma sätt kan den stödjas genom att placera dolda kameror som fungerar som ett giltigt bevis enligt gällande lagstiftning. Likaså är det av intresse att känna till de säkerhetsåtgärder som anställda vidtar för att förhindra stöld eller stöld inom företaget.

Försäljning och läckage av information

Industrispionage:

Genom att filtrera våra hemliga agenter inom företaget och därmed upptäcka faran.

Privatpersoner

OtrohetsutredningarVår erfarenhet är att otrohet inte alltid slutar med skilsmässa, men att ingen relation kan överleva lögnerna. Musso har lång erfarenhet av otrohetsutredningar, med metoder som är diskreta men effektiva.

 

 

Ungdomar– Tyvärr så tillkommer fler och fler droger i samhället och bland unga i dags läget.

Även kriminella grupper som rekryterar unga personer för tilldelning och försäjlning av droger.

Inte bara det så kan ditt barn umgås med fel personer och du som förälder vill se till att ditt barn mår bra.

Vi med hjälp av spaning kan utreda vad ungdomarn gör och vilka de hänger med på fritiden. Också tidig depression kan upptäckas.

Ta den hjälp du behöver för ditt barn välmående.

 

Privatspaning– Kanske du behöver oss för övriga uppdrag. Informationsinhämtning.

 

Hitta personer-

 

Falska sjukskrivningar– Utreda falska sjukskrivningar som påverkar arbetsgivaren.

Under de senaste månaderna har det skett en kraftig ökning av förfrågningar om sjukskrivning från arbetstagare

.

Detta förvånar oss inte, med tanke på den nuvarande hälsosituationen vi befinner oss i, om det inte vore för det faktum att många av dessa är falska.

.

Under 2021 har vi genomfört 35 % fler utredningar för eventuell falsk sjukfrånvaro jämfört med 2020 och 87 % av fallen har gett positivt resultat (sjukskrivningen av arbetstagaren var falsk)

.

De flesta utredningar som företag anlitar oss för handlar helt enkelt om att utreda om deras anställda är verkligen sjuka.

.

Till skillnad från några år sedan, när de tog ledigt för att arbeta för en annan arbetsgivare som betalade ut svart, nu finner vi att dessa arbetstagarens huvudsakliga avsikt är att fortsätta med sina särskilda aktiviteter, göra sin vardag, få betalt och inte gå till jobbet.

.

Naturligtvis finns det fortfarande fall där arbetstagaren är tjänstledig och vi ser hur hen utför odeklarerat arbete.

.

Odeklarerat arbete definieras som varje betald laglig verksamhet “som inte anmälts till myndigheterna”. Odeklarerat arbete har negativa följder för arbetstagare, företag och regeringar. För företag skapar det illojal konkurrens eftersom företag som inte deklarerar sina arbetstagare får en orättvis fördel.

Detta är till stor skada för arbetsgivarens intressen, ännu mer med tanke på den känsliga ekonomiska situation som många företag befinner sig i just nu.

.

Att övervaka en arbetstagare som är sjukanmäld kan göra det möjligt för arbetsgivaren att säga upp arbetstagaren om det skulle vara falsk anmäld och därmed undvika att betala en stor summa pengar samtidigt som att det fungerar som en avskräckande åtgärd för resten av arbetarna.

.

Denna typ av utredning ger mycket goda resultat och är till stor hjälp för företag.

.

Om du misstänker att dina anställda fejkar ledighet och du behöver veta hur vi utför såna utredningar och hur vi kan hjälpa dig, tveka inte att kontakta oss .

ArbetsplatsIdentifiera och förhindra intern stöld (svinn) som kan begås inom företaget. Kontrollera hur arbetstagarna jobbar och se till att företagets policy följs.

Varumärke– Varumärket är oftast det viktigaste om inte alltid det viktigaste för ett företag.

Vad krävs det för att samhället/folk/kunder ska ha en bra bild av ditt varumärke? Bra recensioner, nöjda kunder, bra personal etc.

Vad krävs det för att folk ska förlora varumärkes förtroendet?

Ja…inte mycket egentligen. Det kan ta många år tills ett företag har bildat ett bra varumärke. Det kan ta dock några sekunder för att förlora det.

Just därför är det extra viktigt att hålla koll på vad som publiceras på internet, hålla koll på falska recensioner, och även att hålla koll på arbetstagare som i stort sett är företagets bild/varumärke.

Tyvärr är det många arbetstagare som struntar i detta och gör ett dåligt jobb, de tar inte hand om kunderna, röker, tar droger, snatteri…allt möjligt. Och jag menar verkligen allt möjligt.

Hur har vi koll och löser detta innan det inte längre går att lösa?

Vi har faktiskt lösningen. Vi utreder alla falska recensioner och vad personer pratar/skriver om angående ert varumärke. Vi utreder era anställda och dokumenterar hur de utför sitt jobb. Vi ser helt enkelt till att ni kan fortsätta med varumärket och hålla koll på allt samtidigt.

Illojal konkurrens –

Utredning av illojal konkurrens inom företaget. Anställda och styrelse.

Brott mot bristande närvaro eller tystnadsplikt- Inhämta bevis för tidigare anställdas aktiviteter som kan konkurrera inom näringslivet och därmed bryta mot icke-konkurrens bestämmelserna eller använda konfidentiell eller privilegierad information och bryter därmed mot sekretess principerna.

Stöld (Svinn) – Genom infiltration av våra agenter inom företaget för att kunna visa i första person beteenden hos de arbetare som misstänks för rån eller stöld. På samma sätt kan den stödjas genom att placera dolda kameror som fungerar som ett giltigt bevis enligt gällande lagstiftning. Likaså är det av intresse att känna till de säkerhetsåtgärder som anställda vidtar för att förhindra stöld eller stöld inom företaget.

Försäljning och läckage av information

Industrispionage:

Genom att filtrera våra hemliga agenter inom företaget och därmed upptäcka faran.

Advokater

Vi ger direkt support till advokatbyråer, vilket underlättar de nödvändiga testerna för deras kunders bästa. Lita på det bästa rättsliga stödet och ratificeringen om du går till rättegång.

Individer

Det är vanligt att problem uppstår i familjerelationer, ibland lånar ut för att leda till rättsliga förfaranden. Redogör från första stund med den bästa utvärderingen och nödvändiga tester.

Digital forskning

Vi upptäcker bedrägerier mot försäkringsgivare och ömsesidiga av deras försäkringstagare och ömsesidiga försäkringsbolag. Vi har lång erfarenhet av att spåra falska olyckor och upptäcka bedrägerier i efterdyningarna.

FÖRSÄKRINGSBOLAG

Vi upptäcker bedrägerier mot försäkringsgivare och ömsesidiga mot deras försäkrade och ömsesidiga. Vi har lång erfarenhet av att spåra falska olyckor och upptäcka efterföljande bedrägerier.

FÖRETAGSTJÄNSTER

Innehav och upptäckt av mellanhänder i de situationer där företagets funktion kan förvärras allvarligt. Lycka till, anständig konkurrens, prestanda och frånvaro …

Teknik och säkerhet

I en sådan globaliserad värld har skydd av vår integritet blivit ett mycket viktigt behov. Samtalsspårare, GPS-geolokaliseringsenheter, mikrofoner och dolda kameror …

Information

OM OSS

KONTAKT

CAREERS

TJÄNSTER

TJÄNSTER

PRISER

SEKRETESS

Rättslig

VILLKOR

INTEGRITETSPOLICY

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

FÖRETAGSTJÄNSTER

TJÄNSTER FÖR PRIVATA PERSONER

INTEGRITETS POLICY

COOKIES POLICY

  3D Secure

EN ES SV
Musso