Nu har vi haft chansen att samarbeta med de bästa juristerna i Stockholms området.
Hos Musso är det viktigt att bygga upp ett nätverk med allt sorts specialister inom alla olika områden. Just därför har vi påbörjat ett tätt samarbete med Warghs Juridik.
Söker ni jurister som ni kan lita på är Warghs Juridik de vi kan rekommendera.
Warghs är en boutiquebyrå med klienternas intresse i fokus. Vi är en samling av lösningsorienterade och resultatdrivna jurister som brinner för juridiken. Vi vill hjälpa både privatpersoner och företag med deras rättsliga problem. Warghs bistår sina klienter med juridisk rådgivning kopplat till en rad olika rättsområden och vi kännetecknas av hög servicegrad, pragmatiska råd och kreativitet.Hos Warghs är professionalism ett konstant ledord som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vet hur komplicerat juridik kan vara och vill hjälpa alla att navigera juridiken. Vår juridiska rådgivning knyts alltid till klientens behov, kommersiella utmaningar och affärsmål. Kontakta oss så hjälper vi dig så att du kan komma ut som vinnare.

Ni kan nå dem på warghs.se

Musso