GDPR

Dataskyddsförordningen eller GDPR (The General Data Protection Regulation) syftar till att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Lagen stärker dina rättigheter som privatperson, du får en bättre och tydligare kontroll över hur dina personuppgifter används.

Förordningen gäller inom hela EU. Den gäller både om den som behandlar personuppgifter (den personuppgiftsansvarige) har verksamhet inom EU och om den personuppgiftsansvarige behandlar uppgifter knutna till personer inom EU.

Vi som aktör inom säkerhetsbranschen där integritet och anonymitet är centrala begrepp anser givetvis denna lagstiftning viktig och har anpassat alla våra rutiner så de uppfyller lagens samtliga krav.

Vi vill också göra dig uppmärksam på att karaktären av vår verksamhet medför att insamlande av uppgifter och information om dig som klient hos oss alltid är mycket sparsam. När vi tar emot ett ärende så arbetar endast det berörda teamet med ärendet. Handlar det om en forensisk undersökning är det endast det forensiska teamet som arbetar med ärendet. Handlar det om spaning/kartläggning är det endast det teamet som har tillgång till din information. Vi raderar automatiskt alla ärenden 14 dagar efter avslutad utredning/kontakt och behåller ingen information från utredningen såsom bilder, kopia på forensisk analys eller kontaktuppgifter till klienten.

Musso