Försäkringsbolag

Försäkringsbolagssektorn har haft höga kostnader år efter år till följd av förekomsten av bedrägliga processer från några av dess försäkringstagare. Betalningen av otillbörlig ersättning påverkar inte bara företag utan även deras kunder som ser att deras försäkringspremier höjs avsevärt.

 • Undersökningar och uppföljningar:

Att etablera kontrollenheter för att få reda på den verkliga utvecklingen av skador och följdskador som drabbats av en olycka och tillhandahålla videobevis och dokumentation.

 • Döljande av data:

Av den försäkrade vars förklaring skulle innebära täckning.

 • Undersökningar av misstänkt bedrägeri:

För falska anspråk i fordon, hem, företag och industrier.

 • Felaktiga stöldförklaringar:

Av försäkrade varor.

 • Vittnesplatser och utvärderingar:

Undersöker historien och genomför en vittnesbedömning för eventuellt bedrägeri.

 • Bakgrundsbestämning:

Av egendom eller personer försäkrade före anspråket.

 • Ökning av skador:

På de försäkrade varorna.
 • Bedrägerier i mekaniska verkstäder:

Fordonsreparation.

 • Affektiva eller professionella band:

Mellan försäkringstagarna som är inblandade i ett anspråk.

 • Förlustrekonstruktion:

Undersöker genom rekonstruktion av fordringar riktigheten av de skadestånd eller premier som begärts.

 • Verifiering av tillfällig funktionshinder för egenföretagare eller arbetstagare.

 • Verifiering av den egenföretagares verksamhet i en situation med tillfälligt funktionshinder.

 • Verifiering av möjliga konsekvenser av funktionshinder.

 • Utseende och ratificering i domstol.

Information

KONTAKT

CAREERS

TJÄNSTER

TJÄNSTER

PRISER

SEKRETESS

Rättslig

VILLKOR

INTEGRITETSPOLICY

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

FÖRETAGSTJÄNSTER

TJÄNSTER FÖR PRIVATA PERSONER

INTEGRITETS POLICY

COOKIES POLICY

© 2022 Musso Detektivbyrå AB

Musso Detektivbyrå AB erbjuder spanings- och detektivtjänster för myndigheter, företag och privatpersoner. Vi har alla tjänster man kan förvänta sig av en detektivbyrå. Allt från utredningstjänster, informationshämtning, spaning, företagstjänster och mycket mer.

Musso