Våra utredningar anlitas av vanliga människor 👥 som är försjunkna i en så vanlig situation som de jag förklarar i inlägget.

Vi löser inte mord, och vi är inte heller som i filmer.

Vår huvudsakliga funktion är att skaffa bevis ⚖️ som senare kommer att hjälpa advokaten att försvara dina rättigheter ⚖️ i familje-, arbets-, ekonomiska eller kommersiella frågor.

Nuförtiden, vem har aldrig gått till en advokat? ⚖️ Ja, precis som du går till en advokat för att lösa en känslig situation för dig, kommer detektiven att hjälpa advokaten genom att skaffa bevis ✅ så att du har maximala juridiska garantier eller för att kunna förhandla med en fördel med motparten 🤝

Detektiver tillhör ett yrke som fortfarande är mycket okänt 🗯️ till samhället och ändå kan vi hjälpa medborgarna mycket i vardagliga frågor.

Om du är osäker på om vi skulle kunna hjälpa dig, om du har några frågor eller om du behöver berätta om ett specifikt ärende, utan något åtagande från din sida kan du mejla oss.

Musso