Musso Detektivbyrå

Säkerhet.
Sekretess.
Diskretion.

Vi erbjuder en tjänst som möter dina behov, med största professionalism.

Oavsett om du är ett företag eller en privatperson kan du njuta av våra tjänster

Största detektivbyrån i Sverige

Vi driver en spaning och detektivverksamhet med alla tjänster man kan förvänta sig av en detektivbyrå. Utredningstjänster (interna och externa), spaningstjänster, bakgrundskontroller, företagsutredningar, informations inhämtning, otrohetsutredningar, risk och krishantering, informationssäkerhet och mycker mera.

SPANING & KARTLÄGGNING

Vi jobbar med fysisk spaning för informationsinhämtning. Våra operatörer har erfarenhet från både offentlig sektor samt privat sektor. En av våra populära tjänster är sjukskrivning utredningar, lokalisering, otrohetsutredningar, verifiering av att en verksamhet verkligen bedrivs, kontroll av produkter och tjänster (varumärkesintrång), kontroll av personal, vårdnad av barn, partner till flera advokatbyråer, investeringar och kontroll av illojal konkurrens.

PARTNER

Musso erbjuder ett samarbetsavtal för alla bolag som vill ha ett antal timmar i månaden. Detta gör det billigare och enklare för både Musso och deras samarbetspartner att påbörja  alla uppdragsprocessen.

TSCM (TEKNISK SÄKERHETSUNDERSÖKNING)

Bakgrundskontroller

Informationsinhämtning åt advokatbyråer.

Utredning av sjukskrivning

Spaningstjänster, osint, internetutredningar, stalkning, och mycker mera.

DUE DILIGENCE

För att bekräfta och verifiera information som togs upp under affären eller investeringsprocessen

För att identifiera potentiella defekter i affären eller investeringsmöjligheten och därmed undvika en dålig affärstransaktion

För att få information som skulle vara användbar för att värdera affären

För att säkerställa att affären eller investeringsmöjligheten överensstämmer med investerings- eller affärkriterierna

Din personliga privatdetektiv

Ring oss

#1 i Sverige

Vårt fokus

Vi fokuserar på att hjälpa både företag och myndigheter med ders utredningsarbete, även advokatbyråer.

Vi vill jobba för en tryggare Sverige och kunna påverka samhället positivt, såväl jobba mot orättvisor.

Partners

Aiden Technologies LTD
Ladon Protection LTD

Maltego

Pinkerton

Blue Butterfly LTD

Musso Detektivbyrå AB

Kontor

Stockholm och Göteborg

Ring oss

Information

KONTAKT

CAREERS

TJÄNSTER

TJÄNSTER

PRISER

SEKRETESS

Rättslig

VILLKOR

INTEGRITETSPOLICY

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

FÖRETAGSTJÄNSTER

TJÄNSTER FÖR PRIVATA PERSONER

INTEGRITETS POLICY

COOKIES POLICY

© 2022 Musso Detektivbyrå AB

Musso Detektivbyrå AB erbjuder spanings- och detektivtjänster för myndigheter, företag och privatpersoner. Vi har alla tjänster man kan förvänta sig av en detektivbyrå. Allt från utredningstjänster, informationshämtning, spaning, företagstjänster och mycket mer.

Musso